Preglej vse objave

Zavarovanje premoženja MOK in premoženja OŠ in vrtcev, kjer je MOK edini ustanovitelj

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 11. 2002
Datum objave:

Javni razpis: Zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj (sklic na prilogo I A – št. kategorije 6 a)

Aktualno do 29.11.2002 do 10. ure.