Preglej vse objave

Zavarovanje premoženja Mestna občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v letu 2008

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 1. 2008
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zavarovanje premoženja Mestna občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v letu 2008 za celoten obseg naročila pod pogoji in na način, kot izhaja iz nadaljevanja razpisne dokumentacije:

A. ZAVAROVANJE PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KOPER

1. Zavarovanje premoženja občinske uprave:
1.1. Požarno zavarovanje,
1.2. Strojelomno zavarovanje,
1.3. Zavarovanje računalnikov,
1.4. Zavarovanje stekla,
1.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
1.6. Zavarovanje odgovornosti

2. Pretorska palača
2.1. Požarno zavarovanje,
2.2. Strojelomno zavarovanje,
2.3. Zavarovanje računalnikov,
2.4. Zavarovanje stekla,
2.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
2.6. Zavarovanje odgovornosti.

3. Zvoniki
3.1. Požarno zavarovanje

4. Zavarovanje fonda poslovnih prostorov:
4.1. Požarno zavarovanje,
4.2. Zavarovanje odgovornosti.

5. Zavarovanje zaklonišč
5.1  Požarno zavarovanje,
5.2  Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.

6. Zavarovanje motornih vozil

7. Zavarovanje lesenih hišic
7.1 Požarno zavarovanje.

 

8. Zavarovanje stacionarnega radarja
8.2 Požarno zavarovanje,
8.3 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.

B. ZAVAROVANJE PREMOŽENJA OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV, KJER NASTOPA MESTNA OBČINA KOT EDINI USTANOVITELJ

9. Zavarovanje premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj:
9.1 Požarno zavarovanje,
9.2 Strojelomno zavarovanje,
9.3 Zavarovanje računalnikov,
9.4 Zavarovanje stekla,
9.5 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
9.6 Zavarovanje odgovornosti.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 17.01.2008 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Primož Koren, tel. št. 05 6646 395, elektronski naslov: primoz.koren@koper.si.

Župan
Boris Popovič