Preglej vse objave

Ureditev dvorane Dekani – zaključna dela

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 6. 2008
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Ureditev  dvorane Dekani  – zaključna dela. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 16.6.2008 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.