Preglej vse objave

SPREMEMBA NATEČAJNIH POGOJEV ZA JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO ZNOTRAJ NASELJA KOPER

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 11. 2017
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo natečajni elaborat za JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO ZNOTRAJ NASELJA KOPER

Obseg navedenih del je razviden iz razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo prijavo do 05.01.2018 do vključno 12.00 ure.

                                                                            ŽUPAN

                                                                     Boris Popovič, l.r.

Naročnik spreminja natečajne pogoje v naslednjih točkah:

2.5.     Naročnik spreminja datum oddaje natečajnega elaborata na dan 30.01.2018.

4.5.   Naročnik spreminja datum roka za postavljanje vprašanj na 08.01.2018, ter rok za  odgovore na vprašanja na15.01.2018.

Oddaja natečajnih elaboratov je na dan 30.01.2018 do 12:00 ure.

Odločitev o izidu natečaja bo predvidoma 20.02.2018.

Razstava bo predvidoma 02.03.2018 – 16.03.2018.

 4.11.   Datum oddaje natečajnega elaborata se spremeni na 30.01.2018.

V ostalem ostane natečajna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila nespremenjena.

                                                                                              ŽUPAN

                                                                                              Boris Popovič, l.r.