Preglej vse objave

Sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v MOK za leto 2004

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 3. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov v Mestni občini Koper za leto 2004

Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper in sicer društvom, zavodom, ustanovam ali drugim organizacijam, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten.

Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 15. marca 2004, do 12 ure.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, telefon 05/6646-282.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper in na spletni strani MOK. V kolikor prevzamete razpisno dokumentacijo preko interneta, prosimo, da zaradi evidence, to tudi sporočite po elektronski pošti: andreja.poklar@koper.si