Preglej vse objave

Sofinanciranje izvedbe delavnic in drugih oblik obravnave in prikaza urejanja prostora v MOK za leto 2004

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 3. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe delavnic in drugih oblik obravnave in prikaza urejanja prostora v Mestni občini Koper za leto 2004

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe urbanističnih in krajinskih delavnic ter drugih oblik obravnave in prikaza urejanja prostora na območju Mestne občine Koper za leto 2004. Razpis je namenjen sofinanciranju nalog na področju urejanja prostora obravnavanega območja.

Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 15. marca 2004, do 12 ure.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, telefon 05/6646-282.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper in na spletni strani MOK. V kolikor prevzamete razpisno dokumentacijo preko interneta, prosimo, da zaradi evidence, to tudi sporočite po elektronski pošti: andreja.poklar@koper.si