Preglej vse objave

Sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v MOK za leto 2004

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 3. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto 2004

Na sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva oz. pravne osebe, ki so registrirane na območju Mestne občine Koper in delujejo za pospeševanje razvoja turizma za območje Mestne občine Koper.

Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po objavi tega razpisa oz. do 15.3.2004.

Dodatne informacije: Turistična organizacija Koper, Igor Vučič, tel. 05/664 6320, e-mail: igor.vucic@koper.si
Razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni MOK (Verdijeva 10, Koper) in na spletni strani MOK. V kolikor prevzamete razpisno dokumentacijo preko interneta, prosimo, da zaradi evidence, to tudi sporočite po elektronski pošti: igor.vucic@koper.si