Preglej vse objave

Sanacija strehe Zadružnega doma Škofije

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 7. 2008
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/08, 34/08) v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za SANACIJO STREHE ZADRUŽNEGA DOMA ŠKOFIJE.

Razpis je objavljen na Portalu janih naročil RS št.  JN4866/2008

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil. Popis del v elektronski obliki lahko naročite na elektronsmki naslov kontajktne osebe.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07.07.2008 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.