Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – gradnje – ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE V VRTCU SEMEDELA ENOTA MARKOVEC

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 6. 2007
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Zamenjavo strešne kritine v Vrtcu Semedela enota Markovec, Pot v gaj 1, 6000 Koper. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 11.06.2007 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Alenka Čurin Kavre, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 293, elektronski naslov: alenka.kavre@koper.si.

              Župan
Boris Popovič