Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – gradnje, predmet javnega naročila: Obnova lokalne ceste v Hrvatine

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 4. 2007
Datum objave:

Številka: 371-93/2007
Številka javnega naročila: JN-G-6/2007
Datum: 29.03.2007

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – gradnje
Predmet javnega naročila:

OBNOVA LOKALNE CESTE V HRVATINE
od km 1,690 do km 1,930 (240 m)

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/2007 z dne 06.04.2007
OBR- 1
1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnovo lokalne ceste v Hrvatine od km 1,690 do km 1,930 (240 m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 23.04.2007 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Karmen Gorjup, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 473, elektronski naslov: karmen.gorjup@koper.si.

        Župan
Boris Popovič