Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za novogradnjo telovadnice, posodobitev obstoječe telovadnice in ureditev nepokritih športnih površin za OŠ Dušana Bordona v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 4. 5. 2007
Datum objave:

Številka: 411-66/2007
Številka javnega naročila: JN-G-20/2007
Datum: 26.04.2007

Razpisna dokumentacija
za

novogradnjo telovadnice, posodobitev obstoječe telovadnice in ureditev nepokritih športnih površin
za OŠ Dušana Bordona v Kopru

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnje

Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2007 z dne 04.05.2007

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za novogradnjo telovadnice, posodobitev obstoječe telovadnice in ureditev nepokritih športnih površin za OŠ Dušana Bordona v Kopru. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19.06.2007 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Sibila Ludvik, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 227, elektronski naslov: sibila.ludvik@koper.si.

        Župan
Boris Popovič, l.r.