05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vrtca Ankaran

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 3. 2006
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 13/2006 z dne 10.02.2006, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za:

izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vrtca Ankaran.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudnika vabimo, da odda ponudbo za izvedbo razpisanih del do 17.03.2006, do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper, (tel. št. 05 6646 267).

                                                                         Župan
Boris Popovič, l.r.