Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za denivelacijo ceste Zore Perello – Godina.

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 5. 2007
Datum objave:

Številka: 351-252/2007
Številka javnega naročila: JN-S-25/2007
Datum: 17.05.2007

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
IN PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
ZA DENIVELACIJO CESTE ZORE PERELLO – GODINA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske skupnosti št. 96/2007 z dne 22.05.2007 in Uradnem listu RS št. 45/2007 z dne 25.05.2007

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za denivelacijo ceste Zore Perello – Godina. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 11.07.2007 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Petar Ziraldo, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 477, elektronski naslov: petar.ziraldo@koper.si.

        Župan
Boris Popovič