Preglej vse objave

Razpis za priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 6. 2007
Datum objave:

OBČINA IZOLA
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA PIRAN

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete Istre

RAZPISUJE

na osnovi 4. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj z nagrado za posebne dosežke pri oblikovanju identitete Istre (Uradne objave, št. 8/93 in 12/94)

PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA
ZA LETO 2007

Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom, podjetjem in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.

Predlagatelji kandidatov (zavodi, podjetja, društva, posamezniki in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo tudi podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju oblikovanja, raziskovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala zlasti:

– prepoznavnost in uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, raziskovanju ali ohranjanju kulturne identitete Slovenske Istre,
– razpoznavnost in uveljavljenost kandidata v Slovenski Istri in v širšem prostoru,
– časovno  obdobje, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet podelitve priznanja,
– osebni delovni in materialni prispevek kandidata,
– morebitna že prejeta javna in druga priznanja ter nagrade,
– strokovno vrednost kandidatovega dela z ustreznim strokovnim mnenjem,
– prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih in multietničnih identitet kulturnega sožitja.

Rok za dostavo predlogov je 18. junij 2007.

Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper –Comune citta di Capodistria, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria, s pripisom »Za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2007 – ne odpiraj«.

Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2007 najkasneje do 30.06.2007.

Morebitna dodatna pojasnila dobite po tel.05 6646239.

                                                       Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča
za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete Istre