Preglej vse objave

Razpis za imenovanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper (objavljeno 3.8.2012)

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 8. 2012
Datum objave:

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št.10/2004 in Uradni list RS, št 56/2012)  in sklepa Župana št. 014-17/2012 z dne 24.7.2012 župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

 

DIREKTORJA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER,

Kidričeva 19, 6000 Koper

 

Kandidat  mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–          univerzitetna, visoka strokovna ali višja izobrazba družboslovne smeri;

–          znanje italijanskega jezika na višji ravni;

–          najmanj tri leta delovnih izkušenj.

 

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti okvirni program razvoja zavoda.

Kandidata za direktorja bo na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda imenoval  župan Mestne občine Koper za dobo petih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper”.

 Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.

 

Župan 
Boris Popovič