Preglej vse objave

Razglas

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 11. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper 

OBVEŠČA VSE KANDIDATE IN ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE

ZA VOLITVE  ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA v letu 2018, ki bodo dne 18.11.2018

da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za  volitve župana in članov občinskega sveta v letu 2018. V zvezi s tem 

O B V E Š Č A 

organizatorje volilne kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v četrtek, dne 18. oktobra 2018  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, 1. nadstropje. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji. 

 

                                                                          Župan

                                                                   Boris Popovič