Preglej vse objave

Razglas – sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve predsednika republike v letu 2012

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 11. 2012
Datum objave:
Mestna občina Koper  
OBVEŠČA VSE KANDIDATE IN ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE 
ZA VOLITVE  PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11.11.2012 
da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za  volitve predsednika republike v letu 2012. V zvezi s tem
 O B V E Š Č A
organizatorje volilne kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).
Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v torek, dne 2. oktobra 2012  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti: 
pisno pooblastilo organizatorja ter
dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, št. 105/08;odločba US, št. 11/2011 in 28/2011;odločba US).
Župan
Boris Popovič

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE KANDIDATE IN ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE  PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11.11.2012

da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za  volitve predsednika republike v letu 2012. V zvezi s tem

 O B V E Š Č A

organizatorje volilne kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).
Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v torek, dne 2. oktobra 2012  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti: – pisno pooblastilo organizatorja ter- dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, št. 105/08;odločba US, št. 11/2011 in 28/2011;odločba US).

Župan
Boris Popovič