05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas – sklep o plakatiranju v volilni kampaniji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 5. 2014
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV  IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2014,  ki bodo dne 25.5.2014

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014.

V zvezi s tem

 O B V E Š Č A

 organizatorje volilne kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 18. aprila 2014  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013)

Župan

Boris Popovič