Preglej vse objave

Razglas – referendum

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 3. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKE KAMPANJE O DRUŽINSKEM ZAKONIKU, za referendum, ki bo dne 25.3.2012

 da je skladno z Zakonom  o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Družinskem zakoniku

V zvezi s tem

O B V E Š Č A

 organizatorje referendumske kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 2. marca 2012  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011 in 28/2011).

Župan
Boris Popovič