Preglej vse objave

Razglas o plakatiranju v volilni kampanji za volitve predsednika republike v letu 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 9. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE KANDIDATE IN ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE

ZA VOLITVE  PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 22.10.2017

da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za  volitve predsednika republike v letu 2017. V zvezi s tem 

O B V E Š Č A

 

organizatorje volilne kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 29. septembra 2017  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, št. 105/08;odločba US, št. 11/2011 in 28/2011;odločba US, 98/2013 in 8/2015).

 

 

 

Župan

Boris Popovič