Preglej vse objave

Razglas o plakatiranju v volilni kampanji za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 4. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE

ZA PREDČASNE VOLITVE  POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR V LETU 2018, ki bodo dne 3.6.2018

 

da je skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018.

V zvezi s tem

 

O B V E Š Č A

 

organizatorje volilne kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v torek, dne 8. maja 2018  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013 in 8/2015).

 

 

                  Župan

                                                                                      Boris Popovič