Preglej vse objave

Razglas o plakatiranju v referendumskih kampanjah za zakonodajne referendume, ki bodo dne 5.6.2011

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 6. 2011
Datum objave:

Mestna občina Koper 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKIH KAMPANJ ZA ZAKONODAJNE REFERENDUME, ki bodo dne 5.6.2011

da je skladno z Zakonom  o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v referendumskih kampanjah za zakonodajne referendume, ki bodo dne 5.6.2011(referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju).

V zvezi s tem

O B V E Š Č A
organizatorje referendumske kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v ponedeljek, dne 16.maja 2011  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:
– pisno pooblastilo organizatorja ter
– dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.41/2007in 105/2008).

                Župan
Boris Popovič