Preglej vse objave

Razglas o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 9. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKE KAMPANJE O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER, za referendum, ki bo dne 24.9.2017

 

da je skladno z Zakonom  o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

 

V zvezi s tem

 

O B V E Š Č A

 

organizatorje referendumske kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v torek, dne 5. septembra 2017  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

–         pisno pooblastilo organizatorja ter

–         dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011, 28/2011, 98/2013 in 8/2015).

 

 

Župan:

Boris Popovič l.r.