05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 8. 2012
Datum objave:
OBČINA IZOLA
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA PIRAN
Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre
RAZPISUJEJO
na osnovi 7. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/2009)
PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA
ZA LETO 2012
Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.
Predlagatelji kandidatov (zavodi, društva, posamezniki in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju umetniškega ustvarjanja, raziskovanja, oblikovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre.
Komisija bo pri izboru kandidata upoštevala merila iz 12. člena Odloka, in sicer:
– da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– uveljavljenost kandidata v Istri in v širšem prostoru;
– uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre;
– dolžino obdobja, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet nagrajevanja;
– osebni, delovni in materialni prispevek pri njegovih stvaritvah;
– morebitna že prejeta javna in druga priznanja;
– strokovno vrednost kandidatovega dela;
– prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja.
Rok za dostavo predlogov je 24. avgust 2012.
Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012 – ne odpiraj«.
Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012 najkasneje do 7. septembra 2012.
Morebitna dodatna pojasnila dobite po tel. 05 660 03 21.
Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča
za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju
                                  kulturne identitete Istre
OBČINA IZOLA
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA PIRAN

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre

RAZPISUJEJO
na osnovi 7. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/2009)
PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČAZA LETO 2012

Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.

Predlagatelji kandidatov (zavodi, društva, posamezniki in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju umetniškega ustvarjanja, raziskovanja, oblikovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre.

Komisija bo pri izboru kandidata upoštevala merila iz 12. člena Odloka, in sicer:
– da je kandidat državljan Republike Slovenije;- uveljavljenost kandidata v Istri in v širšem prostoru;- uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre;- dolžino obdobja, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet nagrajevanja;- osebni, delovni in materialni prispevek pri njegovih stvaritvah;- morebitna že prejeta javna in druga priznanja;- strokovno vrednost kandidatovega dela;- prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja.

Rok za dostavo predlogov je 24. avgust 2012.

Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012 – ne odpiraj«.

Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012 najkasneje do 7. septembra 2012.

Morebitna dodatna pojasnila dobite po tel. 05 660 03 21.

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre