Preglej vse objave

Prijava končne škode, ki je nastala v letu 2003 zaradi suše

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 9. 2003
Datum objave:

V skladu z navodili Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, ponovno pozivamo kmetovalce, da prijavijo končno škodo, ki je nastala v letu 2003 zaradi suše – za pobrane pridelke v avgustu in septembru (npr. grozdje).
Za oljkarje bo poziv objavljen ob spravilu, predvidoma novembra 2003.

Rok za prijavo je 26.09.2003, po pošti oz. na sedežih občin.