Preglej vse objave

Preklic oddaje poslovnega prostora pod zaporedno št. 1, Javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov v najem, z javnim zbiranjem ponudb (z dne 19.03.2019)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Številka:    3528-3/2019

Datum:      03.04.2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) v zvezi z objavo javnega razpisa za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper, z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen  na spletni strani Mestne občine Koper dne 19.03.2019 izdajam naslednji

 

S K L E P

 

I.

Prekliče se javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper, z javnim zbiranjem ponudb, objavljen na spletni strani Mestne občine Koper v delu, ki se nanaša  na oddajo poslovnega prostora pod zaporedno št. 1 in sicer:

 

  1. Carpacciov trg 5, Koper,  prostor v izmeri 20,42  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 833  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-430-2) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 145, 68 € za februar 2019.

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

                                                                                                             Župan

                                                                                                       Aleš Bržan l.r.