Preglej vse objave

Predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov pri izvedbi lokalnih volitev, ki bodo 10.7.2011

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 6. 2011
Datum objave:

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah in upoštevajoč 3. odstavek 41. člena  Zakona o volitvah v državni zbor pozivamo politične stranke, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni kandidati v občinski svet Mestne občine Koper in druge organizacije občanov v občini ter občane, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov in njihove namestnike.

Pozivamo vas, da kandidate predlagate najkasneje do 8.6.2011. Predlogu je potrebno obvezno priložiti soglasje kandidata za člana volilnega odbora in njegovo izjavo iz 5. odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah. Obrazca sta v prilogi in ju lahko fotokopirate oziroma sta dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper (pod Lokalne volitve) www.koper.si, kjer je tudi okvirni seznam volišč s predvidenim številom članov posameznega volilnega odbora.

Glavni nalogi volilnega odbora sta, da vodi glasovanje na volišču in da ugotavlja izid glasovanja na volišču. Volilni odbor sestavljajo predsednik in najmanj dva člana ter njihovi namestniki. Predsednika in člane volilnega odbora ter njihove namestnike imenuje Občinska volilna komisija izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini, so polnoletni državljani Republike Slovenije in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

Predloge pošljite na naslov: Mestna občina Koper, Občinska volilna komisija, Verdijeva 10, Koper ali na elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si; salini.mozeticgoljevscek@koper.si

TAJNIK OVK
Alenka Plahuta

PREDSEDNIK OVK
dr. Aleksij Mužina, uni.dipl.prav. l.r.

PREDSEDNIK POVK
PRESIDENTE CECP
Giani Flego, univ.dipl.prav/dott. l.r./m.p.