Preglej vse objave

Predhodno informativno obvestilo in poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 1. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper, na podlagi 32. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje (potencialne zasebne partnerje), da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Energetska sanacija Vrtca Semedela enota Prisoje, Osnovne šole Pier Paolo Vergerio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela in enota Bertoki – poziv promotorjem na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Načrta razvojnih programov 2017-2020.

Župan

Boris Popovič, l.r.