Preglej vse objave

POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA PROJEKT »GRADNJA PODZEMNE PARKIRNE HIŠE S SISTEMOM P&R POD MUZEJSKIM TRGOM V KOPRU «

Interesno področje: Investicije
Rok prijave: 29. 12. 2016
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 32. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje (potencialne zasebne partnerje), da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Gradnja podzemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru.

Mestna občina Koper na podlagi  54. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) objavlja predhodno informativno obvestilo za izvedbo projekta Gradnja podzemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru.

Predmet poziva promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti  je javno – zasebno partnerstvo za izvedbo projekta  Gradnja podzemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru.

Javni partner Mestna občina Koper predvideva  uporabo dveh spodnjih etaž za ureditev parkiranja po sistemu P&R. Za izvedbo tega dela bo občina kandidirala  za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada v okviru Celostnih teritorialnih naložb (CTN sredstva) po prednostni naložbi 4.4. (Trajnostna mobilnost).

Izvedba zgornjih dveh etaž podzemne parkirne hiše pa je predmet javno zasebnega partnerstva.

Gradnja podzemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru se bo izvedla  na zemljišču s parc. št. 17/2, 19/1, 19/2, 20, 66, 69/1, 85/1, 86 k.o. Koper.  Območje obsega približno 5000 m2. Predvideva se izgradnja garaže s približnimi gabariti 75,0 m x 62,0 m v štirih etažah in kapaciteto 556 parkirnih mest.