Preglej vse objave

Poziv k predhodnem posvetovanju o predlogu za preimenovanje naselja Jelarji naselje Elerji

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 10. 2017
Datum objave:

Župan Mestne občine Koper  razpisuje predhodno posvetovanje o predlogu spremembe imena naselja Jelarji v Elerji.

V času posvetovanja je poziv javno razgrnjen v vhodni avli upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva ulica 10.

Ogled razgrnjenega Predloga je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

V času predhodnega posvetovanja je možno mnenja, predloge in pripombe k Predlogu za preimenovanje podati pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo pisno po pošti na naslov Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti ključne besede Predlog za preimenovanje naselja).