Preglej vse objave

Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja z dne 22.11.2019

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 2. 2020
Datum objave:

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 22.11.2019

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-314/2017 pod zap. št. 3:

  1. pri parc. št. 1470/80, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/80),
  2. pri parc. št. 1470/81, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/81),
  3. pri parc. št. 1470/82, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/82),

zaradi nepravilne navedbe vrednosti nepremičnine in sicer tako, da se zadnji stavek pod zap. št. 3 pravilno glasi:

  1. »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.238,05 EUR brez 22% DDV.«
  2. »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.125,50 EUR brez 22% DDV.«
  3. »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.238,05 EUR brez 22% DDV.«

 

                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER