Preglej vse objave

Oddaja poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 2. 2004
Datum objave:

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z zbiranjem pisnih ponudb za naslednje poslovne prostore:
1. Koper, Gramscijev trg št. 7: začasno zaseden poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 52,90 m2, za gostinsko dejavnost,
2. Koper, Soška ulica ul. št. 5: začasno zaseden neusposobljen pisarniški prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 29,40 m2, za pisarniško ali storitveno dejavnost,
3. Koper, Vlačičeva ul. št. 1: poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 19,77 m2, za pisarniško ali storitveno dejavnost.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, na osnovi predhodnega plačila stroškov v višini 3.000,00 Sit, do 27. februarja 2004 do 11.30 ure v sprejemni pisarni občine (na spletni strani je le na vpogled).

Popolna ponudba mora prispeti na MOK do 27. februarja 2004, do 12.00 ure.

Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/6646-274 ali 6646-275.