Preglej vse objave

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru s pridobitvijo gradbenega dovoljenja

Interesno področje:
Rok prijave: 4. 4. 2017
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico v  Kopru s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 04.04.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.