Preglej vse objave

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 10. 2007
Datum objave:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku  za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper

 

Javni razpis objavljen v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 5.10.2007, 2007/S 192-233903 in
na Portalu javnih naročil dne 8.10.2007, JN2507/2007

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu z 2. odstavkom, točko c) 24.člena ZJN-2, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika.

Kontaktna oseba naročnika je Magda Serdinšek, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, telefonska številka 05 6646 236, elektronski naslov: magda.serdinsek@koper.si

        Župan
Boris Popovič