05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Ocenjevanje škode zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo, Zaščita in reševanje
Rok prijave: 8. 3. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper obvešča, da bo na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh, zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019, št. 844-5/2019-5-DGZR z dne 19. 2. 2019, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, pričela z ocenjevanjem škode. Oškodovanci, ki so v Mestni občini Koper utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, lahko to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva ul. 10) in na spletni strani www.koper.si.

Oškodovance opozarjamo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, oz. jih poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno petka, 8. 3. 2019. Le – ti morajo biti obvezno podpisani (2x), na njih pa navedene telefonske številke (obvezen podatek zaradi morebitnega poziva k dopolnitvi obrazca oz. dogovora o izvedbi terenskega ogleda). Vlogi morajo biti priložene tudi fotografije nastale škode.

Kontrole na terenu bosta izvajali Občinska in Regijska komisija, pristojno ministrstvo pa bo odločalo o višini odškodnine za nastalo škodo.

Škoda se ocenjuje skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

Škoda na kmetijskih zemljiščih: (Kontakt: 05/6646-244 – UDDR, Valter Kozlovič)

Obrazec 1 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Škoda na stavbah: (Kontakt: 05/6646-295 – Služba za zaščito in reševanje, Živa Banovac)

Obrazec 3 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na stavbah

Obrazec 4 – Zapisnik o ogledu in oceni delne škode na stavbah

Škoda na infrastrukturi: (Kontakt: 05/6646-393 – UGJSP, Anže Novinec)

Obrazec – Zapisnik o ogledu in oceni škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

 

Škodo v gozdovih ocenjuje  Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija  RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, in sicer do 22. 3. 2019.

 

MESTNA OBČINA KOPER