Preglej vse objave

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019

Interesno področje: Okolje, Zaščita in reševanje
Rok prijave: 10. 12. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper je na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 (št. 844-31/2019-15-DGZR z dne 25. 11. 2019) začela z ocenjevanjem škode.

 

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi, to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva 10) in na spletni strani www.koper.si. Za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih so obrazci na voljo tudi pri Kmetijsko-svetovalni službi Koper (Ulica 15. maja).

Oškodovance opozarjamo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper ali poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno 10. 12. 2019.

Škoda se ocenjuje skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

 

Škoda na kmetijskih zemljiščih: [Kontakt: Urad za družbene dejavnosti in razvoj – 05/6646 244]

– Obrazec 1 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Škoda na stavbah: [Kontakt: Urad za splošne zadeve – 05/6646 295]

– Obrazec 3 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na stavbah

– Obrazec 4 – Zapisnik o ogledu in oceni delne škode na st avbah

Škoda na infrastrukturi: [Kontakt: Urad za gospodarske javne službe in promet – 05/6646 393]

– Obrazec 5 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna in infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).