Preglej vse objave

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo suše v letu 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 9. 2017
Datum objave:

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-102-DGZR, z dne 17.8.2017, Mestna Občina Koper poziva vse oškodovance iz območja občine, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30%. Oškodovanci morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Mestne občine Koper.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper in Kmetijsko svetovalni službi ter spletni strani občine www.koper.si.

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na dan 15.7.2017.

Izpolnjene vloge je potrebno dostaviti na Mestno občino Koper do petka, 1.9.2017.

Na predlog Ministrstva za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, se rok za  prijavo škode zaradi posledic suše podaljša do petka, 8.09.2017.