Preglej vse objave

OBVESTILO o sprejemanju kandidatur

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 6. 2011
Datum objave:

Občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija obveščata, da se kandidature za volitve župana, članov občinskega sveta, članov občinskega sveta pripadnikov italijanske narodne skupnosti, članov svetov krajevnih skupnosti, članov svetov krajevnih skupnosti pripadnikov italijanske narodne skupnosti in članov sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti sprejemajo

do dne 15.06.2011 do 19. ure na sedežu Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije, Verdijeva ulica 10, Koper.

Številka: 041-2/2011
Datum: 1. junij 2011

PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. pravnik, l.r.

PREDSEDNIK
POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Giani FLEGO, univ. dipl. pravnik, l.r.