Preglej vse objave

Obravnava Predloga odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d’infanzia Delfino blu

Interesno področje: Otroci in mladina
Datum objave:

Obveščamo vas, da je v pripravi predlog odloka o  spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d’infanzia Delfino blu, ki ureja ustanovitev nove enote vrtca Delfino blu z nazivom Koper 2 – Capodistria 2, na naslovu Vergerjev trg 4.

Pripombe in mnenja na predlog odloka lahko oddate do vključno 17. septembra 2018 po elektronski pošti na naslov:  helena.bencic@koper.si pisno v prostorih Mestne občine Koper ali po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.