Preglej vse objave

Obnova vozišča, pločnika in meteorne kanalizacije na Rozmanovi ulici in Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 2. 2002
Datum objave:

Javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku – Obnova vozišča, pločnika in meteorne kanalizacije na Rozmanovi ulici in Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru
Aktualno do 28.02.2002.