05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Objava razpisa za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 3. 2011
Datum objave:

Številka: 014-3/2011
Datum: 18. 2. 2011

URADNI LIST

Zadeva: Objava razpisa za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Prosimo, da v Uradnem listu Republike Slovenije objavite naslednji RAZPIS:

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št.10/2004) in sklepa Župana št. 014-3/2011 z dne 18.2.2011

Župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

DIREKTORJA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER,
Kidričeva 19, Koper

Kandidat  mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
poznavanje muzejske ali njej sorodne stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;
najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;
aktivno znanje italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov;
obvladovanje uporabe računalnika;
organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.

Kandidata za direktorja bo na podlagi predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval  župan Mestne občine Koper za dobo petih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10. 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.

Župan
Boris Popovič