Preglej vse objave

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 6. 2012
Datum objave:
Številka: 478-225/2012
Datum: 01.06.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • s parc. št. 2688/10 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-2688/10-0), v izmeri 704 m2, se nahaja na območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki so namenjena za mešano urbano rabo. Nepremičnina se nahaja v naselju Pobegi. Mestna občina Koper je predmetno nepremičnino dvakrat neuspešno uvrstila na javni dražbi. Nepremičnina s parc. št. 2688/10 k.o. Bertoki se prodaja neposredno za izhodiščno vrednost 62.399,00 EUR;
  • s parc. št. 645/1 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-645/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja v mestnem jedru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.742,20 EUR;
  • s parc. št. 747/4 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-747/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 70 m2. Nepremičnina se prodaja v mestnem jedru Kopra za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 9.509,00 EUR;
  • s parc. št. 1163/7 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-1163/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 46 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.524,00 EUR;
  • s parc. št. 1163/8 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-1163/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 24 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 1.246,00 EUR;
  • s parc. št. 1163/9 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-1163/9-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 72 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.739,00 EUR;
  • s parc. št. 1365/32 k.o. 2593 Oltra (ID znak 2593-1365/32-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 1.660,00 EUR;
  • s parc. št. 1365/33 k.o. 2593 Oltra (ID znak 2593-1365/33-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 33 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.739,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER