05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 2. 2018
Datum objave:

Datum: 2.2.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 1. Številka: 478-646/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 1281/1, k.o. Bertoki, v dolžini 7,3m, širini 3m, za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje fekalne kanalizacije v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parcelno št. 1282/7, k.o. Bertoki (Priloga 1).

2. Številka: 478-18/2018

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2603 1700/8, k.o. Dekani v širini 5m in dolžini 5m, v površini 25m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi in na nepremičnini z ID znakom: parcela 2603 1215/2, k.o. Dekani

–        v širini 5m in dolžini 5m, v površini 25m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi,

–        v širini 1m in dolžini 5,18m, v površini 5,18m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje vodovodnega priključka,

–        v širini 1m in dolžini 6m, v površini 6m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje meteorne kanalizacije,

–        v širini 3m in dolžini 3,31m, v površini 9,93m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje fekalne kanalizacije

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1698/1, k.o. Dekani (Priloga 2).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER