Preglej vse objave

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 3. 2018
Datum objave:

Datum: 7.3.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-470/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2596 1946, k.o. Tinjan v širini 1m in dolžini 10m, v površini 10m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje nizkonapetostne in srednjenapetostne kabelske kanalizacije z enim kabelskim jaškom  dimenzij 1,3 x 1,5 x 1,8m in postavitev novega betonskega droga Z12 v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 1).

2. Številka: 478-54/2018

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 3217/7, k.o Bertoki

–       v dolžini 6m v širini 1m, v površini 6m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje vodovodnega priključka,

–       v dolžini 4m v širini 1m, v površini 4m2, za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje priključka na električno napeljavo in

–       v dolžini 11m v širini 4m, v površini 44m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnine s parc. št. 3217/13, k.o. Bertoki (Priloga 2).

3. Številka: 478-69/2018

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 3217/7, k.o Bertoki v dolžini 31,5m v širini 1,7m, v površini 53,55m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi. Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 3217/15, k.o Bertoki v dolžini 36,5m v širini 1,7m, v površini 62,5m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnine s parc. št. 3215/45, k.o. Bertoki (Priloga 3).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER