05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o ustanovitvi stvarne služnost

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 9. 2017
Datum objave:

Datum: 25.8.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 1. Številka: 478-343/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2595 1419/8, k.o. Škofije v dolžini 1,55m, širini 1m, za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje vodovodnega priključka, v dolžini 2m, širini 1m, za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje priključka za elektriko, v dolžini 6,27m, širini 3m, za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje priključka na fekalno kanalizacijo, v dolžini 2m, širini 7,77m za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 1419/7 in 1419/9, obe k.o. Škofije (Priloga 1).

2. Številka: 478-270/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2595 753/3, k.o. Škofije v dolžini 15m, širini 3m m za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 760/1 in 760/4, obe k.o. Škofije (Priloga 2).

3. Številka: 478-392/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2592 1222/2 (k.o. Jernej), v površini 28m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi.

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2590 1084/5 (k.o. Hribi), v površini 185,18m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1078/3 in 1080/1, obe k.o. Hribi (Priloga 3).

4. Številka: 478-389/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2590 604/6 (k.o. Hribi), v dolžini 5m, širini 1m za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 4).

5. Številka: 478-313/2008

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 839/29 (k.o. Bertoki), v površini 51 m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi za dostop do nepremičnine s parc. št. 839/26 k.o. Bertoki v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 839/26 k.o. Bertoki (Priloga 5).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER