Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 12. 2012
Datum objave:

Številka:      478-225/2012
Datum:        19.11.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 608/12 (ID 2604-608/12-0) k.o. 2604 Bertoki, v izmeri 2.779 m2. Nepremičnina se nahaja na območju GORC Sermina. Na nepremičnini se ustanavlja neprava stvarna služnost postavitve gradbišča, v izmeri 800 m2, za obdobje enega leta. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 750,00€;
  2. s parc. št. 1547/3 (ID 2605-1547/3-0) in 1547/4 (ID 2605-1547/4-0), obe k.o. 2605 Koper, v skupni izmeri 293 m2. Nepremičnini se nahajata na Ferrarski ulici v Kopru. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost vkopa, vzdrževanja in uporabe nizkonapetostnega elektro voda. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 40,00 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER