Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 12. 2014
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 28.11.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 24/2013-ZDU-1G in 50/2014) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 3194/10 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-3194/10-0) v dolžini 670 m,
    s parc. št. 3195/1 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-3195/1-0) v dolžini 5 m,
    s parc. št. 992/3 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-992/3-0) v dolžini 10 m.
    Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige. Na nepremičnini se ustanavlja stvarna služnost za izgradnjo, obratovanje, uporabo in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije za vzpostavitev elektronskega komunikacijskega omrežja TK Marezige. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 3.082,50 EUR.
  2. s parc. št. 1342/11 k.o. 2590 Hribi ( ID znak 2590-1342/11-0), v izmeri 189,48 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Premančan. Na nepremičnini se ustanavlja pravna stvarna služnost za služnostno pot v dolžini 38,77 m, širini 2,5 m, površine 96,93 m2 in za vodovodni priključek v dolžini 38,77 m, površine 38,77 m2. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 21,67 EUR/m2.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER