Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 3. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        04.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 721/15 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-721/15-0), v izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja na Pobeški cesti v Kopru. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 36,66 €/m2 posega.
  2. s parc. št. 1279/0 k.o. 2624 Koštabona (ID znak 2624-1279/0-0), v izmeri 1.367 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Puče. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti ter stvarna služnost za izvedbo električnega in vodovodnega priključka. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 12,00 €/m2 posega;
  3. s parc. št. 4437/1 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-4437/1-0), v izmeri 28 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER