Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 9. 2015
Datum objave:

Številka: 023-17/2015-3

Datum: 10.09.2015

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER, na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list R Slovenije, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 –ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka, 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list R Slovenije, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014 ) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih premičnin – motorna vozila in drugo premično premoženje.

 

Seznam zapuščenih vozil in drugih opuščenih predmetov, vključno z njihovo izklicno ceno, je pripravila Komisija za ravnanje z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti. Predmet prodaje je sklop zapuščenih vozil v celoti[1]:

 

ZNAMKA IN TIP                          ŠT. OKVIRJA                                             CENA BREZ DDV

 

1  FIAT Punto                        ZFA18800004035624                          1                            130,00

2  FORD Ka                           WF0BXXWPRBWM72968                  2                            150,00

3  ŠKODA Favorit                 TMBAEG200P0750313                      3                              30,00

4   FIAT Tipo                          ZFA16000004771297                          4                              80,00

5   FORD Transit                   WF0KXXGBVKLR97287                    5                            200,00

6   ALFA Romeo                    ZAR93200000055088                         6                            180,00

7   CHRYSLER Voyager       1C4GYN2BWU530964                       7                            250,00

8   RENAULT R-4                             /                                                8                                       10,00

9   RENAULT Clio                  VF1BB0A0F21448337                      9                                        50,00

10 FIAT Punto                        ZFA17600000904952                        10                                   100,00

11. VOLKSWAGEN Polo       WVWZZZ6NZSW029143                  11                          100,00

12. PLOVILO RDEČE BARVE       št. trupa JR 43-024107            12                                    100,00

 

 

Navedene izhodiščne vrednosti premičnin ne vsebujejo 22% DDV. Izklicne cene so določene na podlagi overjenega rokopisa cenitev. Skupna vrednost celotnega sklopa znaša 1380,00 EUR brez DDV.

 

Za dodatna vprašanja in informacije je kontaktna oseba Robert BOŽIČ, Občinski inšpektorat, tel. št. 05 61 00 340.

 

 

PRIPRAVIL:
Svetovalec za redarstvo
Robert BOŽIČ                             

Podsekretar – Vodja urada za splošne zadeve
Alenka PLAHUTA

Podsekretar – Vodja Občinskega inšpektorata
Ljubiša MIHAJLOVIČ

 [1] Ni mogoče kupiti posameznega vozila.