Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:

Številka: 0611-17/2012
Datum: 30.1.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih premičnin – motorna vozila in drugo premično premoženje.

 

Seznam zapuščenih vozil in drugih opuščenih predmetov, vključno z njihovo izklicno ceno, je pripravila Komisija za ravnanje z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti. Predmet prodaje je sklop zapuščenih vozil v celoti[1]

(SPISEK VOZIL JE V PRIPONKI)

Navedene izhodiščne vrednosti premičnin ne vsebujejo 20% DDV. Izklicne cene so določene na podlagi overjenega rokopisa cenitev. Skupna vrednost celotnega sklopa znaša 816,00 EUR brez DDV. 


[1] Ni mogoče kupiti posameznega vozila.